Czy jesteś gotowy na coaching?

Od około 1500 roku słowo „coach” oznaczało „powóz” – mógł on przewieźć ludzi z miejsca, w którym się znajdowali do celu. Dziś „coach”  jest osobą, która pomaga sportowcom, muzykom, osobom publicznym, przedsiębiorcom i aktorom w doskonaleniu ich umiejętności, odkryciu ich unikalnego projektu, przezwyciężeniu przeszkód oraz skupieniu się na celu.

Trenerzy sportowi i ci, którzy pomagają w życiu to nie to samo. W sporcie celem nadrzędnym jest doskonalenie w danym rodzaju sportu.

Coaching ma na celu rozwój personalny, pomaga ludziom zmieniać się bez mówienia im, co mają robić. Większość modeli, związanych z pomaganiem ludziom, opiera się na doradztwie, mentoringu, poradnictwie, nauce, treningu, zależnie od eksperta. Ludzie zmieniają się, jeśli rozumieją, doceniają i stosują to, co pomogło się im odkryć, a nie to, co im się powiedziało. Dlatego należy sprawić, by osoba wzięła całą odpowiedzialność za to jak i co chce zmienić. Osoba ta wybiera cel oraz poszczególne etapy działania, jakich chce się podjąć. Coraz więcej osób widzi potrzebę tego typu pomocy.

Jak coaching może pomóc osiągnąć cel?

Na pewno jest to sposób na pobudzenie posiadanych umiejętności. Pomaga przewidzieć, kim można się stać, jak pokonać przyzwyczajenia, przez które nie odnosi się żadnych korzyści, jak stać się pewnym siebie, jak lepiej radzić sobie w związku, jak rozwijać nowe umiejętności i tworzyć skuteczne sposoby ciągłego doskonalenia się.

Pobudza wizje. Coaching wykorzystuje się w pracy nad różnymi aspektami w organizacjach i  z osobami indywidualnymi. Dzięki niemu można wyjść oni poza ramy teraźniejszości, otrzymać bardziej konkretną wizję przyszłości, dowiedzieć się, jak zrealizować plany.

Pomaga ludziom podnieść się po przejściach życiowych. Kiedykolwiek napotkamy większe zmiany w życiu –jak nowa praca, awans, przeprowadzka, śmierć ukochanej osoby, nowy zawód, pójście na emeryturę – musimy zmierzyć się z niepewnością i potrzebą ponownego przystosowania się. Należy wtedy odkryć na nowo swoją tożsamość, wartości, ustanowić na nowo cele życiowe, poprawić wizje, rozwinąć strategie i plan działania, nauczyć się przezwyciężać trudności.

Ocena samego siebie

Jeśli osoba potrzebuje zyskać lepszą świadomość samego siebie, należy przyjrzeć się, jakimi narzędziami się posługuje, a potem pomóc mu dowiedzieć się więcej o samym sobie.

Zorientowani na wizję

Dokąd zmierzasz?
Ważne jest, by sformułować swoją wizję życiową oraz misję.
Można spytać:
 „Biorąc pod uwagę twoje umiejętności, możliwości, pasje i osobowość, jaką masz wizję przyszłości?”. Minie zapewne sporo czasu, zanim uzyskamy odpowiedź na to pytanie, ale bez jasnej wizji, ludzie dryfują latami bez konkretnego kierunku.  Należy pomóc ustalić cele, zaplanować strategie, które umożliwią osiągnięcie celów i zachęcać do sfinalizowania zamierzeń.

Pokonywanie trudności

Kiedy pojawiają się trudności, należy słuchać uważnie, zachęcać, pokazać, że to on jest odpowiedzialny za swoje czyny, tak by pokonawszy ten problem, wspiął się na wyższy poziom samorealizacji i osiągnął spełnienie. Dzięki pomocy w spojrzeniu z innej perspektywy i wsparciu osoba idzie naprzód. Uważne słuchanie i zadawanie pytań, które prowadzą do jasności sytuacji, pomagają pokonać dawne lęki i zrozumieć, jaki potencjał drzemie w kliencie.

Czy jesteś gotowy na coaching?

Popatrz na stwierdzenia, znajdujące się poniżej i zaznacz odpowiedź P(prawda) lub F (fałsz).

  1. Wiem, kim jestem i co lubię robić. P czy F
  2. Przez całe moje życie tęsknię do/za: ………………………………………………………………..
  3. Ostatnio, czuję się znudzony, niespokojny i przybity. P czy F
  4. Wiem, co będzie moim dziedzictwem. P czy F
  5. Jestem zadowolony z wybranego przeze mnie zawodu. Mam wymarzony zawód. P czy F
  6. Mam pozytywny stosunek do mojej przyszłości. P czy F
  7. Rozumiem, jak moje doświadczenia życiowe (w tym cierpienia, ból i radość) mogą pomóc mi stać się osoba, jaką zamierzam być. P czy F
  8. Wiem, co jest moim celem i bardzo mocno pragnę żyć zgodnie z moim powołaniem. P czy F
  9. Jestem przygotowany na zainwestowanie czasu, energii i finansów, by żyć takim życiem, jakim zamierzam. P czy F
  10. Największymi przeszkodami, utrudniającymi podjęcie coachingu są: ……………………………..

– Jeśli odpowiedziałeś na któreś ze stwierdzeń  1, 4, 5, 6, 7, 8, FAŁSZ,  odniesiesz korzyści podczas coachingu.

– Jeśli masz problem z odpowiedzią na pytanie 2. , może to oznaczać przeszkody, które hamują realizację największych marzeń. A jeśli odpowiedziałeś na to pytanie z wielką pewnością, czy realizujesz swoje marzenia?

– Jeśli odpowiedziałeś na pytanie 3. – PRAWDA, oznacza to, że otrzymałbyś korzyści z coachingu.

– Jeśli odpowiedziałeś na pytanie 9. – FAŁSZ, może oznaczać to, że nie jesteś gotowy na coaching.

–  Jeśli nie ma żadnych przeszkód, niemożliwych do pokonania w pytaniu  10. –  na co jeszcze czekasz?

[Darmowy E-book]”Czy Potrzebujesz Coacha?”
Pobierz teraz http://bit.ly/Iwuk0o

Zamieść swój komentarz i zapisz się na darmową konsultację. Klikając w Konsultacja w prawym dolnym rogu możesz od razu wybrać dzień i godzinę. Zapraszam.

baner_coachingskype - Kopia