Czy znasz swoją piętę Achillesową?

Mitologia grecka opowiada o wielu bogach, boginiach i śmiertelnikach, mających zarówno zalety, jak i wady. Zalety, których szukamy u bliźnich, nie zmieniły się znacząco od czasów antycznych. Pożądanymi cechami były niegdyś rycerskość, poczucie honoru, waleczność, a także pozycja społeczna i prestiż. Dziś są zdolność zaangażowania się, wiarygodność, wpływy i władza.

Iliada opisuje historię Achillesa, wielkiego greckiego wojownika. W walce był niepokonany- chcąc zapewnić mu nieśmiertelność, matka kapała go w rzece Styks, nie zanurzając jednak pięty, za którą go trzymała, był to jego jedyny słaby punkt.

Achilles jest znany jako największy wojownik świata. Był odważny, zdolny zbudować imperium i poprowadzić wojsko w każdy bój. Apollo znał jednak jego słaby punkt i poprowadził strzałę w piętę Achillesa, co stało się przyczyną jego śmierci.

Twoja pięta Achillesa

Czy znasz swoje słabości?

Czy wiesz, które cechy twojego charakteru sprawiają, że jesteś podatny na zranienia?

Czy istnieją w Twojej działalności dziedziny, na których stale się potykasz?

Świadomość własnych słabości i niedociągnięć jest istotnym elementem Strategii Realizacji Celów.

W jaki sposób powinieneś pracować nad swoimi słabymi stronami?

Mentorzy i nauczyciele mogą ci podsunąć nowy punkt widzenia i sposób myślenia. Jednak pięta Achillesa nie zniknie, jest nieodłączną częścią Ciebie. Musisz poznać własne słabości, by nauczyć się radzić sobie z nimi i zneutralizować ich zgubny wpływ.

Można jednak wyeliminować tak zwane „martwe punkty”. Trzeba ich szukać z taką samą determinacją jak pięty Achillesa. Są to działania, zachowania i motywacje nie zauważone przez samego zainteresowanego, ale dobrze znane jego otoczeniu. Martwy punkt to przeciwieństwo fasady.* Tylko ty znasz kryjącą się za fasadą prawdę. Nazwa pochodzi stąd, że kryją się za nią aspekty naszej osoby znane tylko nam samym, a nieznane innym. Są to wszystkie cechy, myśli czy motywacje wiadome nam samym, ale z jakichś powodów nie odsłaniamy ich przed innymi (lenistwo, spóźnialstwo, nałogi). Stąd właśnie fałszywe maski, które prezentujemy światu, fałszywe role, które gramy przed innymi z różnych powodów. Są one dość często przybierane, chociażby w obawie przed atakami emocjonalnymi na nasze prawdziwe ja.

Jeśli nie znamy swoich słabości lub próbujemy je ignorować, przyczynią się do naszego upadku, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Czy wiesz jak odszukać swoje „martwe punky”?