Czy żyjesz w harmonii?

Pbierz plik PDF

Harmonia życiowa wymaga ustalenia priorytetów i postawienia sobie samemu kilku ważnych pytań o to, co naprawdę się w życiu liczy i czy żyjemy zgodnie z naszą hierarchią wartości.
Dla mnie harmonia życiowa to sztuka zachowania właściwych proporcji między rozmaitymi postawami i cechami, na przykład między dyscypliną a spontanicznością, między porządkiem a elastycznością, między potrzebą uczestnictwa a prywatnością. Wymaga ona także zachowania proporcji między potrzebami sukcesu a troską o związki międzyludzkie, między rzeczami a ludźmi, między „posiadaniem” a „byciem”. Pobierz darmowe „narzędzie” do zbadania harmonii u siebie. Pobierz