Jak często podejmujesz działania zastępcze?

Działania zastępcze to takie zachowania impulsywne, które są przejawem automatycznej (podświadomej) zmiany przedmiotu koncentracji w celu uniknięcia negatywnych uczuć.
Termin ten został pierwotnie zastosowany na określenie mechanizmu unikania uczuć agresywnych, dziś jednak używa się go w znaczeniu szerszym, obejmującym wszystkie ‘negatywne emocje”.

W otaczającym nas świecie możemy znaleźć bardzo wiele przykładów podejmowania działań zastępczych. Charakter działań zastępczych mogą mieć bardzo różne przejawy naszej aktywności, bo przecież natura ludzka jest bardzo różnorodna. Poniższa lista takich działań ma więc z konieczności charakter przykładowego wyliczenia.
Działaniami zastępczymi mogą być:

  • bębnienie palcami,
  • drapanie się,
  • przeżuwanie,
  • zabawa dłońmi,
  • jazda z prędkością nieprzystosowaną do warunków drogowych,
  • mruczenie,
  • nadmierna skłonność do sprzątania swojego miejsca pracy,
  • bardzo długie rozmowy telefoniczne,
  • nieustanne słuchanie muzyki lub oglądanie telewizji,
  • nieustanne przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

Czasami rozpraszanie własnej uwagi i nakierowanie jej na inne cele może być świadomą decyzją danej osoby. Taka dekoncentracja może przynosić poczucie ulgi i eliminować niepokój, nigdy jednak nie prowadzi do rozwiązania problemu.
Dlatego tak ważne jest, aby problem analizować w korzystnym stanie psychicznym.
Taktykę dekoncentracji można stosować w sposób pozytywny, w celu obniżenia poziomu stresu, poprzez oddychanie,medytację i wizualizację przyjemnych doznań.