Jak Twoje noworoczne postanowienia i inne cele?

Otrzymuję wiele zapytań na temat pokonywania trudności pojawiających się w kontekście realizacji postanowień noworocznych a także innych celów.
Jak uporać się z przeszkodami natury wewnętrznej: skłonnością do odkładania na później, brakiem motywacji, wytrwałości, koncentracji, samodyscypliny itd.?

Co zrobić aby kolejny rok nie był rokiem straconych szans?
Co zrobić aby konsekwentnie realizować swoje cele i marzenia?

Odpowiedzi udzielam w serii video  z cyklu Strategia Realizacji Celów.

>>> Weź Dostęp Teraz!