Kilka sposobów rozwijania samodyscypliny

Przez samodyscyplinę należy rozumieć rodzaj wybiórczego treningu, tworzenie nowych nawyków w myśleniu, działaniu i mówieniu, aby osiągnąć własny rozwój i zrealizować swoje cele.

Postrzegaj samodyscyplinę jako pozytywny wysiłek.

Wyznaczaj sobie małe zadanie na stałą porę dnia; Trenuj rozmyślne opóźnianie

 • Zaplanuj  konkretne zadanie do realizacji rano i kolejne wieczorem.
 • Zadanie nie powinno zabierać więcej niż 15 minut.
 • Zaczekaj na wyznaczony termin. Zacznij wykonywać zadanie w zaplanowanym czasie.
 • Trzymaj się wyznaczonego terminu przez co najmniej dwa miesiące.

Korzyści:  Wyznaczanie czasu  pomaga skoncentrować się na priorytetach. Skupiając się na czasie rozpoczęcia realizacji zadania, a nie na terminie jego wykonania, unikasz ryzyka prokrastynacji (odwlekania, odkładania na później).

 • Zaplanuj zadanie i trzymaj się wyznaczonego czasu; Unikaj działania pod wpływem impulsu.
 • Obserwuj swoje postępy; Na koniec wyznaczonego czasu, zapisuj o ile szybciej udaje ci się zrealizować zadanie. Korzyść: Zapisywanie pomoże ci śledzić ile czasu zajmuje wykonanie zadania.
 • Jeśli zaczynasz mieć nadmiar czasu, wypełnij go drobnymi sprawami, zrób notatki dla siebie, zaplanuj następne zadania, itp.

Okiełznaj rutynę

 • Zamiast poświęcać zadaniu wielu godzin jednego dnia, ani minuty następnego, a potem kilka kwadransów trzeciego, wyznacz dokładny czas każdego dnia tygodnia na realizację tego zadania.
 • Trzymaj się swoich postanowień.
 • Nie wyznaczaj innego celu, tylko ilość czasu, po prostu wytwórz nawyk rutynowego działania.
 • Zastosuj tę technikę do pracy domowej lub twoich projektów, wejdziesz na drogę załatwiania spraw

Korzyść: Pracujesz nad zadaniami robiąc małe stopniowe postępy,  nie wszystko naraz.   Najpierw wypracowujesz nawyk, a potem nawyk pracuje za ciebie.

Użyj samodyscypliny do „zarządzania czasem”

„Zarządzanie czasem” może stać się zadaniem ponad siły. Jeśli nie masz kontroli nad samym sobą, jak możesz mieć kontrolę nad czasem? Zacznij od samodyscypliny ukierunkowanej na zadania.

Korzyść: Kontrolując zadania, budujesz samodyscyplinę. Budując samodyscyplinę, budujesz „zarządzanie czasem”.  Budując „zarządzanie czasem”, budujesz pewność siebie.

Stwórz dziennik samodyscypliny

 • Odnotowuj początek i zakończenie zadania.
 • Przeglądaj notatki sprawdzając postępy

Korzyść:  Dziennik może być cennym narzędziem pokazującym ci twoją aktywność, pozwalającym na ustalenie priorytetów i na uzmysłowienie sobie co jest ważne i  czemu poświęcasz swój czas.

Zaplanuj swój dzień pracy lub nauki

 • Kiedy zaczynasz pracę lub kiedy do niej jedziesz, poświęć kilka minut i zapisz na kartce papieru, jakie zadania chcesz zrealizować danego dnia.
 • Ustaw kolejność tych zadań według ich ważności
 • Bez zwłoki zacznij od pracy nad najważniejszym z zadań
 • Wypróbuj tej metody postępowania przez parę dni i sprawdź czy taki nawyk działania ci odpowiada
 • Nawyki wytwarzają się z czasem: ile czasu to zajmuje zależy od ciebie i nawyku nad którym pracujesz

Korzyść: Jeśli masz jasność, co chcesz osiągnąć w ciągu dnia na jego początku, masz duże szanse na  zrealizowanie tych zadań. Notowanie lub szkicowanie programu dnia pomaga.

Zniechęcenie

 • Nie poddawaj się; nie daj się odwieść od swojego celu
 • Jeśli zdarzy ci się potknięcie, nie martw się, to naturalne
 • Zrób sobie przerwę, odśwież swoje cele

Fortele (chwyty wspomagające):

 • Dołącz nowy nawyk do starego: jeśli pijesz kawę, zrób sobie pierwszy kubek na czas spisywania i ustawiania ważności zadań na dany dzień

Korzyść: Skojarzenie ułatwia powstawanie nowych powiązań neuronalnych!

 • Zaznaczaj swoje postępy: na ściennym kalendarzu, w kalendarzu w twoim komputerze, na podkładce na stole kuchennym: zaznaczaj dni, w których udało ci się zrealizować założenia. Jeżeli któryś dzień przebiegnie poza ustalonym rytmem, wróć do nawyku od dnia następnego.

Korzyść: Wizualizacja jest wzmocnieniem twoich postępów

 • Wzorce: obserwuj ludzi wokół siebie  jak samodyscyplina i nawyki pomagają im realizować ich cele. Poproś ich radę: co u nich zadziało, co im pomogło.