Klucz do życia od Willa Smitha

Czytaj…

„Czytaj , aby nawiązać kontakt ze światem duchowym , który
wykorzystuje wszelkie środki by do ciebie dotrzeć i
przemówić.

Czytaj , aby się pożywić. Trzeba karmić własny umysł ,
podobnie jak się karmi ciało.

Czytaj , aby twój umysł nie pracował na próżno , aby nie
opanowały go tysiące błahych zmartwień.

Czytaj , aby odsunąć od siebie urojenia , zwidy , myślenie
anarchiczne , wewnętrzną paplaninę , samotną gadaninę.

Czytaj , aby zbudować własną psychikę , aby nadać jej
kształt i substancję , aby ją uporządkować.

Czytaj, aby pokonać największego wroga życia wewnętrznego :
rozproszenie, rozkład, zamęt umysłowy, podtrzymywane przez
strumień informacji i obrazów, jakie wylewają na nas media.

Czytaj powoli w epoce, kiedy to zachęca się nas do szybkiej i
powierzchownej lektury.

Czytaj : nie skradniesz przecież ognia zapalając odeń własną
lampę.”