Tel. 696 979 615
E – mail: kontakt@krzysztofjankowski.com.pl
Skype: jankowskikrzysztof1